Kategorie      

Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řád

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o
zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. (Vrácené zboží musí být v původním stavu, nerozstříhané nebo případně v neporušeném originálním obalu)

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu

a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně
(e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí
kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se
projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla
dodavatele - prodávajícího.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení
reklamace, o postupu a vyřízení.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů,
funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod
způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se
nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých
a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř
poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u
zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být
ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis
sepsat.

Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o
škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody.


Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez
odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné
vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o
zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol,
kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury.


Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u
přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od
jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od
obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.

Dodání zboží

Copyright 2019 - 2024 © Lilleo s láskou